Audyt językowy

Audyt językowy jest elementem pakietu szkoleniowego, lub może być traktowany jako samodzielne narzędzie do oceny efektywności dotychczasowych szkoleń językowych i oceny potrzeb szkoleniowych w zakresie nauki języków obcych. Zaprojektowanie Audytu językowego, który odpowie na potrzeby firmy wymaga ścisłej współpracy Działu HR Klienta.


Audyt obejmuje:
SZCZEGÓŁÓWĄ ANALIZĘ POTRZEB – uczestnik wskazuje swoje potrzeby szkoleniowe wynikające z dotychczasowej nauki, zaangażowania, motywacji, potrzeb prywatnych i zawodowych i indywidualnych odczuć co do kompetencji językowych wymagających rozwoju.

TEST JĘZYKOWY – weryfikacja kompetencji językowych, test on-line.

ROZMOWĘ Z METODYKIEM – ocena komunikacji ustnej i potencjału dalszej nauki. Metodyk analizuje dodatkowo informacje przekazane przez Klienta – pożądany poziom językowy, oczekiwania wobec kursu i samoocenę ucznia.

Standardowo otrzymują Państwo RAPORT Z AUDYTU z określeniem: