Kursy językowe

W ramach oferowanych szkoleń językowych oferujemy kursy języka ogólnego, jak i kursy profilowane, branżowe i specjalistyczne:

Przed rozpoczęciem projektu szkoleniowego ustalamy poziom zaawansowania uczestników, profil kursu (ogólny, biznesowy, branżowy, specjalistyczny) i konkretny zakres merytoryczny, aby szkolenia odpowiadały na potrzeby organizacji i uczestników.
Zapraszamy do przesłania zapytania;)