Jakość

W The TOWER przywiązujemy ogromną wagę do jakości realizowanych szkoleń językowych. Stawiamy wysokie wymagania wobec firmy, naszych pracowników, lektorów, ale także uczniów.


Kadra lektorska The TOWER to grupa lingwistów specjalizujących się w nauczaniu osób dorosłych, z dużym doświadczeniem w nauczaniu klientów biznesowych. Współpracujemy z nauczycielami, którzy wraz z doświadczeniem zapewnią także pełne zaangażowanie i innowacyjne podeście do prowadzonych szkoleń.


Indywidualne i elastyczne podejście zapewnia indywidualny Koordynator Szkolenia dedykowany do opieki nad danym projektem. Koordynator Szkolenia organizuje i administruje szkolenia dla Państwa firmy, komunikuje się z uczestnikami, raportuje do HR i dba o to, aby szkolenia przebiegały sprawnie i efektywnie. Niezwłocznie odpowiada na wszelkie zlecenia, uwagi, zamówienia z Państwa strony. Koordynator Szkolenia przeprowadza cyklicznie ankiety satysfakcji, monitoruje progres i zbiera uwagi / sugestie zarówno od uczestników, jak i HR.

Zespół metodyków na bieżąco śledzi rozwój nowoczesnych metod nauczania, szkoli lektorów, organizuje warsztaty metodyczne. Wizytacje i ankiety uczniów są podstawą do dalszego rozwoju i podnoszenia jakości pracy. Jakość naszej pracy potwierdzają liczne referencje z firm, instytucji, organizacji pozarządowych.